Startsida gemensam Rev A16 Funktion

Åskindikator samt typsnitt ändrat

20180504 Bosse Lindblom

20180412 Rev A15 Samtliga föreningar ombyggda i Menyerna

Startsida

20180408 Rev A14 Funktion. Bygderådet är nu flyttad till egen sida plus diverse kosmetiska ändringar

Bosse Lindblom

Startsida bygderådet

20180302 Rev A13 Funktion Intern

Insändarfunktion tillagd

Bosse lindblom

Startsida bygderådet

20180222 Rev A12 Utseende

Layoutförändringar gjorda

Bosse Lindblom

Startsida bygderådet

20180222 Rev A11 Internt

"Hitta till oss funktion" tillagd 

Bosse Lindblom

Startsida bygderådet

20180219 Rev A10 Funktion Internt

Länk till Kristinehamns Kommuns glesbygdsarbete tillagt

Bosse Lindblom

Förslag på förändringar som inte gått att genomföra

Ljudsignal för samåkning/köpapp .Geocaching app går inte att installera

20180219

Startsida bygderådet

20180217 Rev A9 Funktion Intern

Artikelarkiv tillagt

Bosse Lindblom

Startsida bygderådet

20180216 Rev A8 Funktion Internt

Busstidtabell ändrad.Förstorad

Bosse Lindblom

1 / 2

Please reload

RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSANSVARIGA

Syftet  med denna sida är dels att man ska kunna kontrollera om en viss ändring är utförd plus att man ska kunna se om något intressant har tillkommit.

Använd INTE detta då du uppdaterar egna möten/aktiviteter/bilder o.s.v.

Skriv alltid vilken sida som har förändrats och vad som har utförts.

Ange DATUM och REVISIONSLÄGE .OBS Glöm inte bort att ändra detta på huvudstartsidan med.

Startsidan ska ha samma revisionsläge som den sista ändringen.

Ange om ändringen är en UTSEENDEÄNDRING eller en FUNKTIONSÄNDRING.Ibland kan det vara både och.

Ange om det är en ändring som vi själva ville göra=INTERN eller om en användare har sett ett fel eller begärt en ändring=EXTERN

Till sist så skriv ditt namn

OBSERVERA!!

När du utförd en ändring så MÅSTE du innan publicering av den ändrade sidan kontrollera att ingen annan håller på med ändringar som inte är klara. DETTA ÄR VIKTIGT.I annat fall kan man föra över halvklara ändringar tillsammans med den ändring man själv gjorde.

Som en kontroll kan man kontrollera att arbetskopian och den publicerade sidan har samma revisionsläge.