Trakten har varit bebodd sedan början av tidigare stenåldern. Detta påvisas av att bevarade verktyg av sten har hittats i markerna av arkeologer vid utgrävningar. Man har även funnit lämningar från brons och järnåldern runt om i trakten. Det finns även andra typer av lämningar kvar som vittnar om den tidiga bosättningen. Den äldsta vägen i trakten är den s.k. Letstigen som beräknas vara över 1000 år gammal. Denna väg kom via Valls gård från Närke. Där mötte denna väg sin motsvarighet som kom från Västergötland. Man vet av gamla urkunder att Pilgrimerna på väg till Nidaros i Norge tog denna väg genom landet för att besöka Olof Haraldsson:s (även kallad Olof den Helige) grav. Enligt sägnen ska Olof själv ha färdats på Letstigen .Denna Pilgrimsvandring förbjuds senare av Gustaf Vasa. Det finns mer att berätta om Valls gård. Denna plats var så ju så mycket mer än bara en gård. Där fanns från 1634 ett värdshus samt de för denna tid obligatoriska hästskjutsarna. Även ett fängelse, spöpåle och tingshus fanns på plats. Det var inte bara den värdsliga makten som huserade i trakten utan här fanns och finns även Visnums vackra och smakfullt dekorerade kyrka vilken stod klar 1733 efter tre års byggtid.

 

Skolväsendet epok i trakten startade 1796 i och med att en skola uppfördes på Krontorp. Den nya skolan uppfördes 1967 samt även det nya Folkets hus. Jordbruket har under lång tid dominerat som huvudnäring i trakten men det har även funnits annan näring i trakten. Järnbruksepoken började här i trakten med att Krontorp 1682 då näringstillstånd för järnhantering. År 1684 fick man även tillstånd att anlägga två hammare belägna i Jonsbol. Även platserna Krontorpssjöhammar samt Bäck nedre hade järnbruk. År 1871 avslutades så järnbruksepoken och övergick sedan till Cellulosaepoken som fortgår ännu. I slutet på 1800 talet började Bäckhammar så smått växa som samhälle. Pappersbruket började då att bygga flera fastigheter för att möta det växande behovet. De första egnahemmen började byggas på 1930 talet och sedan fortgick denna byggnation av egnahem mellan åren 1940 och 1963.Ett antal radhus uppförde även mellan åren 1966-1970. Till sist något om utvandringen från trakten. Befolkningsmängden sjönk med ca 30% (1300 st) under perioden 1850 och 1925.Denna minskning berodde främst på utvandring till Nordamerika.Detta var kort om vår bygds historia. Det finns naturligtvis oändligt mycket mer att berätta både stort som smått men det får bli i ett annat forum

Bo Axelsson

Lite om vår vackra hembygd