OM BYGDERÅDET

 

Bäckhammars Bygderåd är en politiskt och religiöst neutral förening som skall verka för att Bäckhammar som bygd skall utvecklas till en plats där människor i framtiden kan verka och bo med fullgod samhällsservice, en mångfald av boendealternativ ökade sysselsättningsmöjligheter och ökad livskvalitet.

Till höger kan du se ett urval av de aktiviteter som vi ansvarat för och genomfört.

Bli medlem du med och delta i bygdens utveckling.

                          OM ORTEN

 

Bäckhammar är en tätort och bruksort i Kristinehamns kommun. Bäckhammar ligger 18 kilometer söder om Kristinehamns centrum.

Bäckhammar och dess omedelbara omgivningar präglas av ett slättlandskap med jordbruk och barrskog, dock finns inslag med rätt stora lövskogar på 6-7 kilometers avstånd. Det är fem kilometer till Vänerkusten, och detta medför att klimatet ligger i ett gränsland. Från Bäckhammar är det mindre än en mil till Örebro län i öster, och det är bara drygt en mil till Västra Götalands län i söder. Avstånd till Karlstad 63 kilometer, till Örebro 71 kilometer, till Mariestad 59 kilometer.