VILLKOR

 

Om du är engagerad i en förening med någorlunda lokal anknytning till Bäckhammar så kanske du skulle vara intresserad att finnas med på vår sida. Vår årsavgift är 500 :- per år för befintlig länkad sida. Ett annat alternativ är att du lägger din sida hos oss. Kostnaden blir då 900 :- per år plus löpande ersättning då vi utifrån dina önskemål ska skapa din föreningssida. Storleken på denna ersättning får avgöras av hur komplexa dina önskemål är.

 

Som privatperson är du välkommen du med om du vill sprida ditt intresse och dina kunskaper till andra via vår webbsida. Detta för enbart 500 :- per år för länkad sida. Ett annat alternativ är att du lägger din sida hos oss. Kostnaden blir då 700 :- per år plus löpande ersättning då vi utifrån dina önskemål ska skapa din sida.

Hör av till Bosse Lindblom

0550-19581 Boslin3.gmail.com