Folkets  hus  styrelse

                                    

 

Ordf. Helen Einarsson 

 (helene.einarsson@kristinehamn.se)

Kassör: Niklas Karlsson.

 

Övriga ledamöter:

Karina Kostakis.

Anders Engström.

Siv Vesterberg.

Egon Wickström.

Margit Göthe.

Bo Axelsson.

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.