ÅSIKTSFORUM

     FÖR ALLA 

Åsikter och synpunkter efterlyses om sådana finns och som du tror att bygdrerådet kan ha nytta av att veta.

Det behövs synpunkter och kloka råd för att utveckla vår verksamhet och bygden.Så kör på.RIS eller ROS.

DU bestämmer vad du tycker!!

                       HJÄLPTEXT

Skriv vad ditt ärende gäller samt infoga namn och din mailaddress

När ditt ärende är klar.Tryck på logga ur om denna text visas i blått. Fyll sedan i namn och mailaddress  på nytt. Tryck sedan på fältet kommentera.

Vill du svara på något.Tryck på fältet svara och ställ dina frågor eller kommentera. Tryck sedan på logga ur om denna text visas i blått. Fyll i namn mailadress och sist trycker du på kommentera.