Insändarsida för allt och alla som skrivet var.Innehållet behöver nödvändigtvis INTE vara lokalt relaterat och så himla tungt.Huvudsaken är väl att du får skriva av dig och ge utlopp för eventuella tankar som skaver och vill ner på ett vitt papper och som du upplever kan ha betydelse för andra att få ta del av

NÅGRA ENKLA REGLER och anvisningar.

Endast en A4 med text kan tas i mot av utrymmesskäl.

Inga anonyma insändare tas in.Tycker man något så tycker man ju.

God ton och gott omdöme givetvis även i detta samt tillika en passande portion omdöme.

Du kan skicka in via mail eller brev.

Boslin3@gmail.com

Bosse Lindblom

Urbergsstigen 4 68160 Kristinehamn

 

Överklaga och gnälla leder inte långt i vår kommun, det är ett känt faktum.

Det kanske är bättre att snällt be om att ansvariga sätter sig ner och tänker en runda till innan beslut tas som påverkar medborgarnas levnadsmönster och drömmar.

Det är ju så att vi på landsbygden far illa av vissa beslut. Det är också lätt att skylla ifrån sig, men att vara politiker är inte att bestämma, det är att lyssna och åtminstone försöka ta de beslut som jag är vald till att genomföra och till kommuninnevånarnas bästa.

 

Att ha fått en rullator betyder att jag är i behov av hjälpmedlet. Det är inte alldeles lätt att ta sig fram i alla väder. Rullatorn i sig är för en handikappad person ganska tung och i snö nästan omöjlig att föra fram. När man som i Kristinehamns Kommun sitter och förhandlar med Värmlandstrafik och går med på en så , för medborgaren, drastisk försämring som att flytta hållplatserna( tidigare 2 st) ut från samhället blir man ju alldeles förskräckt.

Nu har man ju också kommit underfund med att vägen till och från den nya hållplatsen inte är särskilt trafiksäker. Vad gör man då, jo planerar att bygga en ny gång och cykelväg utmed den nuvarande vägen. Samtidigt så har man funnit att den bro som leder in till Bäckhammar kan man inte göra något åt vilket innebär att det fortfarande inte blir trafiksäkert.

 

Nu när det inte blir en avfallsanläggning syd har Kommunen alla möjligheter att förhandla sig fram till att överta den så förhatliga hållplatsen och där placera sin anläggning. Planen är asfalterad och klar. Staket är en ringa kostnad i sammanhanget och ramper är heller inget stort projekt.

 

Tanken är svindlande, det går kanske att återigen kunna köra in den/de bussar som får ta upp vanliga resenärer. Skolbussarna som kör in i samhället är av ungefär samma storlek och eftersom det går att köra in i samhället med stora timmerbilar med släp torde det inte vara något tekniskt hinder.

 

De gamla stolparna som tidigare bar hållplatsskyltarna finns också kvar.

 

Arne Persson

Bäckhammar med rullator

1 Mars 2018

                                                                         Jag blir så trött!!

 

Man blir så här i början på valåret översköljd med politiska utspel av skilda slag och från olika grupperingar. De områden som dessa ryms inom är skola, sjukvård, integration, invandring, rättsväsende samt försvar. Vad som retar mig och skaver är att man framställer sina utspel som satsningar och reformer förutom inom områdena integration invandring vilket i mina ögon är fel beskrivning. Det rör sig ju i själva verket om att försöka återställa verksamheterna till sin tidigare fungerande status. Jag anser att de som är folkvalda ska kunna förutse olika skeenden så att vi INTE behöver hamna i sådan här absurd situation som vi hamnat i. Jag förstår mycket väl att problemet främst bottnar i personalbris och mycket dålig framförhållning men detta måste man ju kunna lösa med högre löner och uppgraderingar av respektive yrkesroll samt attraktivare rekryteringsmetoder. Visst det kostar men i min värld saknas det INTE områden att kunna skära i och frigöra ekonomiska medel. Trots allt så ligger vi den absoluta toppen av skatteligan och att man uppfyller samhällskontraktet åt båda håll är en absolut självklarhet. Men jag uppleveratt man i stället har fullt upp med olika spelteorier om vem ska regera med vem och vem man kan sammarbeta med istället för att styra landet och leda.

I ljuset av detta är det ytterligare en sak som retar mig. Lyssnar man på politiska utspel upplever i alla fall jag att man lovar allt till alla. Hur ska nu detta realiseras. Vi har i Sverige trots allt inte oändliga resurser att ta av. Jag skulle vilja ha mer ärlighet inom detta område Vi kommer inom en snar framtid att få ställa grupper mot grupper och detta måste politikerna snart redovisa hur det ska ske. Nu tror jag att detta inte är en nackdel för den politiker som nu vågar vara ärlig. Ärliga politiker blir mer respekterade än de som erbjuder en på sikt orealistisk utbudspolitik. Jag anser att politikerna ska bortse från allt annat utom det som vi väljare har valt dessa för att utföra som är att leda ladet och att fördela de resurser som finns och till de områden där behoven är som mest skriande.

Bosse Lindblom

                                                    KOLLEKTIVTRAFIK UTAN KOLL

Jag kan inte förstå mig på logiken med denna sk. Bytespunkt placerad halvvägs till Kristinehamn. Förvisso blir man vältränad och får bra kondition de gånger man ska ta bussen men det kan knappast vara det primära syftet med Bussresan. Att med barnvagn eller rullator ta sig till och från bytespunkten är vintertid ett herkuliskt stordåd.

 

Jag anser att man som första direkta åtgärd ska låta alla turer stanna vid den hållplats, vilken finns placerad vid bruket. Nästa åtgärd borde vara att låta bussen/bussarna gå in i samhället som tidigare. Det mest logiska är väl att bussen kommer dit folket finns i alla fall.

Alla andra alternativ känns avlägsna och orealistiska om man tänker det minsta på resenärerna.

Det skadar ju inte heller med en utökning av turerna men låt oss återkomma till detta.

Jag  uppmanar alla att ta strid för att en snar återställning av hållplatserna sker i vårt samhälle.

 

Bosse Lindblom

           Dagens mest väldoftande och rödaste ros

Dagens ros går till den hemtjänstgrupp som verkar i Bäckhammar. I denna ingår även den i mitt blygsamma tycke kunniga sjuksköterskan Eva Strand.

Motiveringen till berömmet är att de uppträder kunnig, yrkesmässigt samt är förbaskat trevliga att ha kontakt med.

Jag kan bara innerligt önska att de får bättre ersättning och uppskattning för sitt slit och detta  inom en överskådlig framtid, för de kommer att behövas i en allt större utsträckning inom kort så som utvecklingen pekar åt.

 

Bosse o Monika Lindblom

                                                                 Vi är många och är inte tysta längre

Ni måste jag fatta tangentbordet på nytt och ta ett djupt andetag. Jag återkommer med en dåres envishet till samhällskontraktet. Denna tysta överenskommelse som föreskriver att om man arbetar hela sitt liv och betalar sin skatt i Sverige så ska man ha utdelning på detta när man blir gammal och avslutar sitt yrkesverksamma liv. Samma kontrakt som förövrigt ska garantera att det finns ett finmaskigt ekonomiskt skyddsnät om någon skulle snubbla av  en eller annan anledning.

 

Om vi går tillbaka till det som ligger mig varmast om hjärtat så blir ämnet pensionerna i Sverige. Tillgänglig och färsk statistik visar att 18.2 procent av svenskarna vilka är 65 år eller äldre levde under den så kallade fattigdomsgränsen vilken i nuläget är 11830 kronor i disponibel inkomst. De flesta är kvinnor, omkring 153 500. Antal män med låg ekonomisk standard är ungefär 78 000. Enbart denna skillnad är svårsmält och oacceptabel.2014 var andelen 16,5 procent och tio år tillbaka 10,1 procent. Trenden är tyvärr tydlig. Antalet ”fattigpensionärer" ökar stadigt. Denna trend måste brytas och pensionerna måste öka. Det är inte värdigt ett välfärdsamhälle som Sverige att det finns pensionärer vilka får leva månad efter månad på dessa ”fantasisummor”. Våra pensioner måste ÖKA nu. Vi vill inte vänta längre och tomma löften fyller inte konton eller betalar räkningar åt någon.

BOSSE LINDBLOM

Lyssna och Satsa på oss!

Uppmaning till de som har till uppgift att lyssna på kommuninvånarnas

önskningar och intressen! Glöm inte bort den viktiga frågan om en säker och levande landsbygd! Alla kommuninvånare tjänar på att vi decentraliserar och inte fortsätter att centraliserar. Jag efterlyser ett ÖPPET SINNE och SUNT FÖRNUFT hos våra tjänstemän och politiker, som av oss alla fått det ansvars-

fulla och ärofyllda uppdraget att styra vår kommun enligt invånarnas

önskan och behov !  Nu är det hög tid att använda alla resurser till de riktigt

allvarliga och nödvändiga ändamål som vi (skattebetalare) anser vara prioriterade. Nu finns goda möjligheter att satsa på ”en levande landsbygd”,

vilken stärker ett samhälle som Kristinehamn med omnejd. Befintliga byggnader finns för att snabbt starta upp skola 0-4, plus äldreboende i Nybble och även på HK-center där 60 välbehövliga platser för äldre  kan skapas.

Alla bör vara med i denna diskussion och se möjligheterna och fördelarna.

Här är det inte tal om att driva partipolitik eller lida av prestige, det är allas

bästa man måste ha för ögonen! Efter rannsakan: finns det anledning att i

nuläget bygga nytt och låta befintliga byggnader stå oanvända !? Tycker att

alla ansvariga har skyldighet att medverka och ta hänsyn till folkets önskan.

Attraktiv boendemiljö, uppdaterat vägnät, företagsvänligt klimat, stöttning av föreningar och frivilligt arbete, uppdaterat buss-nät och säkra busshållplatser, stöttning av lokal matproduktion (duger inte att vi endast har 50% självförsörj-ning i Sverige!), äldreboende på plats, skola för de minsta barnen  för deras och föräldrarnas trygghet (katastrof att låta 6 – 10-åringar åka lång resa till sta´n varje dag!)  De mänskliga värdena och en känsla av sammanhang borde efter- strävas eftersom det är det som önskas. Det är fasligt svårt att se nyttan av att lägga 60 miljoner på park, bro, torg m.m. i centrum. Alla betalar skatt och det innebär att man förväntar sig ett demokratiskt intresse och en seriös diskussion om vad alla pengar ska användas till! Se till att våra ytterområden frodas och lockar till sig inflyttande av olika slag, det tjänar alla på, och var med på möten (Svedjegården 9/5 och 13/6 kl:17.00 t.ex.) Ni som ska ta till vara allas våra intressen – var med och engagera er i att lyfta fram  de uppenbara möjligheter som nu finns och fördela skattepengarna på ett vist och rättvist  sätt !

Kommuninvånare: Eva Ivarsson

Dialogmöte i Bäckhammar.

(S) ordnar ett Dialogmöte i Bäckhammar precis innan det är val ?? Då har man tydligen tänkt flörta med deltagare och ragga röster med diverse olika flummiga innehåll! Man klappar sig för bröstet och tycker visst att allt är välordnat och bra ? Samma frågor som förut ställs, frågor och önskningar som invånarna ställt ett otal gånger tidigare, men som inte tagits hänsyn till . Man saknar viss ödmjukhet och självrannsakan inför tidigare nonchalans av kommuninvånarnas önskningar , diskussioner och behov.Man undrar vad (S) vill med landsbygden och får inget reellt svar – ska den göras levande för alla ,eller sakta monteras ned ? Partipolitiken skiner glatt – platta till den som tycker ”fel” – (S) vet bäst !  Saknar förutsättningslös dialog om viktiga  värden =barn, gamla, farliga trafiklösningar o.s.v. Samarbete, utan ”sandlådeteknik”, önskas, i en sådan här liten kommun  bör man var öppen för att alla förslag ska ses över i en positiv anda ! Kunskap om hur vår landsbygd ser ut och kan formas för allas bästa måste man vara medveten om även som stadsbo, och framför allt vara rustad med ett öppet sinne och perspektiv utanför den egna sfären !! Löften som inte kommer att hållas har vi fått nog av – våra småskolor har lagts ned (nu hörs otydligt prat precis som vid tidigare val, om Bäckhammarskola som klart inte blir av, hoppas alla kommer ihåg tidigare löften från (S) !),  småknattingar tvingas åka buss lång väg ( borde stoppas av soc. !),   Öståsgården var i skottlinjen för 4 år sedan och nu finns det inte plats för de som behöver vård på hemmaplan, dessa problem skulle kunna lösas, men någon god vilja till det finns inte som jag ser det ! Alltid retar man någon som missat perspektivet – skulle vilja slippa ohyfsade personangrepp utan avsändare !

Optimistisk kommuninvånare:Eva Ivarsson