MÖTESKALENDER PRO

Medlemsmöten 2019

Tisdag 14 maj  kl. 14,00  PRO lokalen

Tisdag  8 okt.  kl. 14,00  PRO lokalen

Tisdag 12 nov. kl. 14,00  Nybble Bygdegård

Tisdag 10 dec. kl. 14,00  Nybble Bygdegård

Sommarfesten blir den 6 aug. FH Bäckhammar

Julfesten hålls i Nybble Bygdegård 10 dec 2019