En webbsida skapas

Tankarna kring en ny uppdaterad webbsida hade funnit länge då den äldre sidan som bygderådet hade använt var föråldrad. Parallellt med dessa tankegångar fanns det behov av att samla så många av Bäckhammars tongivande föreningar som möjligt på ett ställe. De föreningarna var PRO, Folkets hus, Sportklubben, Fiskeföreningen och naturligtvis även bygderådet Hela processen startade i slutet på förra året med en träff för att diskutera förutsättning och riktlinjer Detta möte föll väl ut och projektet startade. Ett antal möten har sedan hållits under ca tre månaders tid där representanter för de olika föreningarna haft möjlighet att styra processen. Det fanns en djupare tanke då föreningarna beslutade sig för att samlas under samma tak. Tanken var denna att de som skulle besöka en förening även gjorde besök hos en annan förening och på så sätt uppnå synergieffekter. Dessutom skulle informationsspridningen till bygdens innevånare förenklas och förslag på förbättringar av olika dignitet ges tillbaka i retur till bygderådet och övriga föreningar. Till sist skulle sidan innehålla inslag som var till praktisk nytta för besökarna och ge ett mervärde.

 

En webbsida växer upp

Uppdraget att skapa en webbsida utifrån de riktlinjer som beslutats tidigare gavs till en person i samhället. Denne påbörjade arbetet och en startsida växte fram. Denna stomme som de övriga sidorna kom att vila på hade några kännetecken. LÄTTLÄSTHET.  Stora och tydliga menyval m.a.o. kanske inte så snyggt men lättanvänt samt innehöll nyttiga och informativa program. Som exempel på detta är en sida för SAMÅKNING. En sida för KÖP o SÄLJ samt möjligheter till att kommentera och ge förslag på bygderådets verksamhet. Andra bra exempel är väderleksinfo plus busstidtabeller samt länk till Kristinehamns webbsida. Reklamplatser och platser för andra webbsidor har byggts in i förtid.

En webbsida uppnår mogen ålder

Efter att tester och förslag på olika ändringar gjorts av de medverkande föreningarna så är webbsidan klar att

publiceras på nätet. Under ungefär en månads tid efter publiceringen på nätet kan man betrakta webbsidan vara i

sin sista sluttest. Vissa störningar kan uppkomma under denna tid samt även mindre rättningar och

ändringar av webbsidan kan ske.

KONTAKTPERSON

TEKNISKA FRÅGOR OCH SIDFUNKTIONER

Bosse Lindblom

Boslin3@gmail.com

 

KONTAKTPERSONER SIDINNEHÅLL OCH FÖRENINGSSPECIFIKT INNEHÅLL

Respektive förenings kontaktperson