På denna sida kommer VIKTIG INFORMATION att presenteras.All information är viktig på sitt sätt men här kommer vi att presentera information som berör det stora flertalet  av oss och som vi INTE vill ska drunkna i det övriga nyhetsflödet. på sidan.

Som exempel på sådan information kan vara en större omläggning av väg 64 eller någon typ av nedläggning av en verksamhet i närområdet.Eller att du hört ett rykte och vill kontrollera detta.

Denna sida kommer nog för det mesta att INTE innehålla något men trots detta uppmanar vi dig att gå in hit regelbundet och kontrollera så att du inte missar något av vikt.

Vi låter detta vara så här tills vi hittar något annat sätt att uppmärksamma er på.En möjlighet är att låta en text blinka på startsidan.Vi arbetar på detta